TERMIN ZGŁOSZEŃ
21.05.2023

Ogólnopolski Konkurs Konstrukcyjny – Fizyka w ruchu

Pewnie nieraz zastanawialiście się kiedy wykorzystacie wiedzę zdobytą na lekcjach fizyki czy zajęciach praktyczno-technicznych. Cóż… teraz jest ku temu doskonała okazja! Organizujemy bowiem

Drugą edycję ogólnopolskiego
Konkursu Konstrukcyjnego
– Fizyka w ruchu –

w którym zdobyta wiedza z fizyki, smykałka techniczna oraz ogromne pokłady pomysłowości i kreatywności pozwolą Wam sprostać nowemu wyzwaniu!

Najważniejsze informacje

dr inż. Łukasz Lindner

Organizator konkursu

Ważne informacje

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie
mogą stworzyć zespół do maksymalnie 4 uczestników.

Jak się zgłosić?

Formularz zgłoszeniowy będzie uruchomiony wkrótce.

Dofinansowanie dojazdu

Na wniosek Opiekuna Drużyny, istnieje możliwość dofinansowanie kosztów dojazdu na finał Konkursu dla Uczestników. Wnioski należy kierować na adres: kontakt@konkurs-konstrukcyjny.pl

Opiekuni naukowi

Opiekunem naukowym, czuwającym nad każdą drużyną może zostać nauczyciel,
wychowawca, rodzic lub opiekun prawny.

Do kiedy można się zgłaszać?

Zgłoszenia do I edycji konkursu będą przyjmowane do 21 maja 2023 roku.

Gdzie i kiedy odbedzie się finał konkursu?

Finał konkursu odbędzie się 16 czerwca 2023 r. w Instytucie Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Patronaty

Smartbee Club